Recursos externs

Recursos sobre els aspectes legals del programari en altres portals.

Legislació europea

Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i del Consell del 29 d’abril del 2004 relativa a les mesures i procediments destinats a garantir el respecte dels drets de la propietat intel·lectual.

Resum de la directiva 2004/48/CE.

Directiva 96/9/CE sobre protecció jurídica relativa a bases de dades. Resum de la directiva 96/9/CE.

IPR Helpdesk és un portal d’informació sobre aspectes relacionats amb la Propietat Industrial i Intel·lectual, destinat a participants en projectes d’investigació i desenvolupament finançats per la Unió Europea.

Portal de la Oficina de patents Europea

Legislació internacional

Acord de 1994 sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç

Conveni de Berna de 1971 per a la protecció de les obres literaries y artístiques.

The Digital Millennium Copyright Act

USA Copyright Act

Legislació espanyola

Llei d’accés electrònic als serveis públics. Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. LEY 11/2007, de 22 de junio.

Administració electrònica. Esquema Nacional de Interoperabilitat: Real Decret 4/2010

Autors i altres beneficiaris. Del portal Noticias jurídicas

La Espiral: Introducción a la propiedad intelectual. Introducció del dret espanyol sobre la Propietat Intelectual. Artícle destinat als usuaris Debian de parla hispana <

Norm@Civil és un portal informàtic sobre: Legislació civil catalana, Legislació civil estatal i Jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Portal de noticies jurídiques

Llicències lliures

Free Software, Free Society. GNU.org

La Espiral - Introducció a les llicències de programari lliure <

Open Source Licensing. Software Freedom and Intellectual Property Law. Llibre en format digital

Com triar una llicència. Licensing HOWTO Per Eric Steven Raymond

És el nom d’un projecte que va néixer l’any 2000, amb l’objectiu de produir i distribuir documentació en castellà sobre el sistema operatiu Debian GNU/Linux. <

Universitat Politècnica de Catalunya

Altres països

Referències

[UPC2008]

Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC. Acord núm. 137/2008 del Consell de Govern. https://www.upc.edu/normatives/normativa-propia-de-la-upc/altres-normes-1/propietat-industrial-i-intelb7lectual